ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก |  ลืมรหัสผ่าน
คาราโอเกะประกอบการสอนขลุ่ยรีคอร์เดอร์
เพลงคาราโอเกะประกอบการสอนภาษาไทย
ห้องเรียนกลองชุด
เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวดนตรีวิทยาลัยครูปี 31
มุมเครื่องเสียง ติดต่อเครื่องเสียง การแสดงที่นี่ครับ
กฎระเบียบน่ารู้สำหรับครูทุกกลุ่มสาระ ดาวห์โหลดได้เลย
รวมตัวอย่างงานวิจัยกลุ่มสาระศิลปะ (ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์)กว่า50เรื่อง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด
การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย โดยใช้วีดิทัศน์
ผลของดนตรีต่อความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยมะเร็ง
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้334คน
ผู้ชมเมื่อวาน294คน
ผู้ชมเดือนนี้16621คน
ผู้ชมเดือนก่อน10291คน
ผู้ชมทั้งสิ้น453911คน
   งานวิจัยดนตรี
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด

ชื่อเรื่องรายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด รหัสวิชา ศ33202เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะWithin apatek philippe replicafew years after the organization was registered, Audemars Piguet has started lots of developments within the output of watches. In as soon as 1892, it's created the worldbreguet replicalittlest minute repeater. In 1925, Audemars Piguet has additionally develop the worldclone watchess slimest pocket watch that measures 1.32 millimeters wide. Fast-toward 1928, just 3 years following the previous the watch-making industry accomplishment, the organization grew to become the first out to manufacture skeleton watch.

ผู้รายงานนายชะนะโชคศิริ

ปีที่พิมพ์2551

บทคัดย่อ

เอกสารประกอบการเรียนเป็นเอกสารที่สามารถใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นโดยมีหัวข้อเรื่องจุดประสงค์เนื้อหาสาระและกิจกรรมเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด รหัสวิชา33202เรื่องการปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดรหัสวิชา33202เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบ การเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต1ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2550จำนวน35คนได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (PurposiveRandomSampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ เอกสารประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดเรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัดรหัสวิชา33202เรื่อง การปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4ตัวเลือกจำนวน40ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้t-test(DependentSamples)

วันที่ : 08 ต.ค. 2554,22:25   เข้าชม 4314 ครั้ง
โพสโดย : krudontree
ความคิดเห็นที่ 1
สุดยอดเลยพี่
เสรี   แก้วเขียวงาม    20 ต.ค. 2554 เวลา 10:30:21  


แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ เฉพาะไฟล์ .jpg หรือ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ควรไม่เกิน 200 kb.
Emotion ใช้เมาส์ลากที่รูป Emotion ใส่ในช่องข้อความ


เฉพาะสมาชิกเท่านั้น !

 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนภัทรบพิตร ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์/โทรสาร 0817605872
swtk07@hotmail.com